تقدیم به پسرم

تقدیم به پسرم

ایلیا قشنگ من اولین کارتونی که شناختی وبه اون علاقه پیدا کردی باب اسفنجی بود از اون به بعد به همه کارتون ها را باب اسفنجی خطاب می کنی می بوسمت گل قشنگم .
تاریخ : 16 دی 1392 - 17:02 | توسط : ilia | بازدید : 553 | موضوع : فتو بلاگ | 10 نظر