روز اول در بیمارستان مصطفی خمینی

روز اول در بیمارستان مصطفی خمینی


تاریخ : 31 تیر 1392 - 14:23 | توسط : ilia | بازدید : 868 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

روز اول تولد پسر گلم

روز اول تولد پسر گلم


تاریخ : 31 تیر 1392 - 14:17 | توسط : ilia | بازدید : 400 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

3 ماهگی جیگر مامان

3 ماهگی جیگر مامان


تاریخ : 31 تیر 1392 - 14:15 | توسط : ilia | بازدید : 427 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

تریپت منو کشته

تریپت منو کشته


تاریخ : 15 تیر 1392 - 18:24 | توسط : ilia | بازدید : 431 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

وقتی شیطونی می کردی نمی خواستی به راهت ادامه بدی

وقتی شیطونی می کردی نمی خواستی به راهت ادامه بدی


تاریخ : 15 تیر 1392 - 18:22 | توسط : ilia | بازدید : 270 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

ایلیا درحال اندازه گیری قد و وزن

ایلیا درحال اندازه گیری قد و وزن


تاریخ : 15 تیر 1392 - 18:19 | توسط : ilia | بازدید : 291 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

عاشق خنده هاتم

عاشق خنده هاتم


تاریخ : 15 تیر 1392 - 18:16 | توسط : ilia | بازدید : 359 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

عافیت باشه گلم

عافیت باشه گلم


تاریخ : 11 تیر 1392 - 18:46 | توسط : ilia | بازدید : 384 | موضوع : فتو بلاگ | 2 نظر

سر بخور بیا تو بقل مامان عشق من

سر بخور بیا تو بقل مامان عشق من

آقا ایلیا درسن 20 ماهگی
تاریخ : 11 تیر 1392 - 18:44 | توسط : ilia | بازدید : 462 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید